REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE

1. Stroną świadczącą usługi jest firma Executive Consulting Sp. z o.o. , której siedziba znajduje się pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000731817, posiadającą numer NIP: 6342930490 oraz numer REGON: 380291106.

2. EXECUTIVE CONSULTING obsługuje wyłącznie klientów posiadających wykupiony pakiet tygodni pobytowych w obiektach hotelowych współpracujących z Właścicielem strony.

3. „Użytkownikiem” nazywany jest każdy podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy nabył prawo do korzystania z pobytów w ramach pakietu. EXECUTIVE CONSULTING nie obsługuje klientów, którzy nie są stroną umowy w okresie jej obowiązywania. EXECUTIVE CONSULTING obsługuje wyłącznie klientów biznesowych - w swojej ofercie nie posiada produktów dla klientów indywidualnych.

4. Zgłoszenie zapotrzebowania na pobyt w obiekcie w konkretnym terminie nie jest równoznaczne z rezerwacją pobytu. Użytkownik nie ponosi na tym etapie żadnych konsekwencji prawnych (kosztów). Po wysłaniu zgłoszenia i sprawdzenia dostępności pobytu przez pracownika EXECUTIVE CONSULTING, skontaktuje się on z Użytkownikiem w ciągu 48 godzin w celu weryfikacji danych wyjazdowych oraz potwierdzenia chęci rezerwacji.

5. Wszelkie pytania dotyczące pobytów realizowanych w ramach pakietów oraz ich rezerwacji można zgłaszać telefonicznie lub mailowo kontaktując się z pracownikiem EXECUTIVE CONSULTING (vide pkt. 3 regulaminu)

6. Po wysłaniu zgłoszenia oraz po kontakcie z pracownikiem EXECUTIVE CONSULTING, który potwierdzi dostępność miejsca w wybranym przez Użytkownika obiekcie, Użytkownik może dokonać płatności na numer konta bankowego (numer konta został określony w umowie zawartej z Użytkownikiem) lub za pośrednictwem integratora płatności Dotpay.

7. Pracownik EXECUTIVE CONSULTING dokonuje rezerwacji pobytu, który będzie potwierdzony po weryfikacji płatności online.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay 

9. Warunki anulacji, ceny za pobyt, sposób rezygnacji czy zmian w rezerwacjach określone są w umowie członkostwa zawartej na czas określony pomiędzy EXECUTIVE CONSULTING a Użytkownikiem.

10. Dane podane podczas rezerwacji powinny być takie jak w  dowodzie osobistym lub paszporcie.

11. Administratorem Państwa danych osobowych jest Executive Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 11/E6. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W dowolnym momencie możecie Państwo dokonać ww. czynności poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@executive-consulting.pl, spod adresu którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Państwa zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z Executive Consulting Sp. z o.o. na czas realizacji zobowiązania tylko i wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz na czas realizacji zobowiązania wynikającego z umowy. Informujemy, ze nie jesteście Państwo profilowani a Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

12. Wszystkie postanowienia, które nie są wymienione w regulaminie, reguluje Kodeks Prawa Cywilnego.

PŁATNOŚCI INTERNETOWE OBSŁUGUJE DOTPAY

Dotpay jest firmą realizującą przelewy oraz płatności kartą przez Internet. Jest to firma w pełni bezpieczna oraz gwarantująca najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ponieważ dane dotyczące kart oraz przelewów nie docierają do sklepu.